Formativt stopp: att passa kartan.

Ett formativt förhållningssätt till undervisningen borde vara en självklarhet. Själv blev jag varse om det formativa perspektivet i och med Borås Stads satsning på Bedömning för lärande som inleddes för några år sedan. Som jag skrivit på annat ställe i bloggen är Dylan Wiliam och Christian Lundahl några som inspirerat mig och mina kollegor. Läs […]

Professionellt lärande.

Händelserik dag. Har varit på samtalsträff arrangerad av Utvecklingsenheten i Borås Stad. Ämnet var det professionella lärandet och diskussionen utgick från Helen Timperleys bok Det professionella lärandets inneboende kraft. När jag har tid (när det nu blir) kommer jag definitivt läsa mer ur den boken. Eftersom vi i Borås sedan en tid tillbaka arbetar väldigt strukturerat […]

Att arbeta med respons – att blicka framåt

Responsarbetet är centralt i min undervisning. Det är också något som jag har förbättrat och utvecklat avsevärt de senaste tre åren. Mina husgudar har under den processen varit Dylan William, Christian Lundahl och Anders Jönsson. Det formativa synsätten ger finfina resultat! MIna sjuor har nu gjort sin första muntliga framställning. De fick välja mellan hyllningstal, […]