#Digiskol – en avrundning.

Nu på kvällskvisten testade jag att delta i en hangout på Google+. Jag var med och diskuterade Digitala skollyftet tillsammans med några av initiativtagarna till MOOC:en och ett par andra badgetagare. Även om jag själv satt instängd i vårt extremt varma sovrum iklädd myskläder och kände mig allmänt dassig under tiden, så var det väldigt […]

Professionellt lärande.

Händelserik dag. Har varit på samtalsträff arrangerad av Utvecklingsenheten i Borås Stad. Ämnet var det professionella lärandet och diskussionen utgick från Helen Timperleys bok Det professionella lärandets inneboende kraft. När jag har tid (när det nu blir) kommer jag definitivt läsa mer ur den boken. Eftersom vi i Borås sedan en tid tillbaka arbetar väldigt strukturerat […]

Att arbeta med respons – att blicka framåt

Responsarbetet är centralt i min undervisning. Det är också något som jag har förbättrat och utvecklat avsevärt de senaste tre åren. Mina husgudar har under den processen varit Dylan William, Christian Lundahl och Anders Jönsson. Det formativa synsätten ger finfina resultat! MIna sjuor har nu gjort sin första muntliga framställning. De fick välja mellan hyllningstal, […]

Så var det det här med mål…

Det är viktigt med mål, och framför allt delmål. Detta är något jag pratar om ständigt och jämt med mina elever. Men vad ska jag ha för mål med det Digitala skollyftet? Jag jobbar redan mycket med formativ bedömning. Nyligen började jag med namnstickor istället för handuppräckning, något som har fallit mycket väl ut. Förutom […]