Professionellt lärande.

Händelserik dag. Har varit på samtalsträff arrangerad av Utvecklingsenheten i Borås Stad. Ämnet var det professionella lärandet och diskussionen utgick från Helen Timperleys bok Det professionella lärandets inneboende kraft. När jag har tid (när det nu blir) kommer jag definitivt läsa mer ur den boken. Eftersom vi i Borås sedan en tid tillbaka arbetar väldigt strukturerat […]